คริสตจักรนิมิตใหม่

คำทักทาย

ขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นเหมือน "บ้าน" อีกหลังหนึ่งในชีวิตของคุณ เป็นที่ที่คุณสามารถเข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยกัน และเข้ามาสัมผัสความรักของพระคริสต์ นมัสการ และรับการเสริมสร้างความเชื่อเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
15 สิงหาคม 2017

คำเทศนา

ของขวัญที่แม่ต้องการ

ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร
13 สิงหาคม 2017

คริสตจักรสำคัญอย่างไรต่อคุณ

ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร
06 สิงหาคม 2017

ข้อมูลล่าสุด

เพลงคริสเตียน

เพิ่มเพลงคริสเตียน 33 เพลง... อ่านต่อ

บทความ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

เพิ่มบทความ 7 บทความ... อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2017
เพิ่มรูปภาพ 35 ปี คริสตจักรนิมิตใหม่... อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2017
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep