คริสตจักรนิมิตใหม่

ค่ายคริสตจักร

"Better Together"

ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ
21-23 ตุลาคม 2017

"แฟนพันธุ์แท้ พระธรรม กิจการ"

ณ ค่ายคริสตจักรนิมิตใหม่
21-23 ตุลาคม 2017

สัมมนา

"Things to Come-จะเกิดอะไรขึ้นในยุคสุดท้าย?"

DR. D.L.MOODY
25-26 สิงหาคม 2017 คจ.นิมิตใหม่
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep