คริสตจักรนิมิตใหม่

คริสตจักรนิมิตใหม่ กำเนิดจาก ศูนย์รวมนักศึกษาคณะแบ๊บติสต์ (BSC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ สี่แยกพญาไท ได้เปิดให้บริการ สอนภาษาอังกฤษ แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาหลายๆ คนนั้น มีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ศูนย์รวมนักศึกษาฯ จึงได้ส่งนักศึกษาเหล่านั้น ไปคริสตจักรต่างๆ แต่เนื่องจาก นักศึกษาบางท่าน ไม่สะดวกจะไปร่วมนมัสการตามคริสตจักร จึงทำให้มีความคิดที่จะตั้งคริสตจักรขึ้น ภายในศูนย์รวมนักศึกษาฯ แห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคริสตจักร ที่ตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษา และมุ่งเน้นให้บริการ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของพระเจ้า แต่ไม่สามารถไปร่วมนมัสการตามคริสตจักรต่างๆ ได้

จนกระทั่งปี 1982 อาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในขณะนั้น ซึ่งได้รับนิมิตจากพระเจ้ามาหลายปี ได้ตัดสินใจที่จะกระทำตามนิมิตนั้น โดยได้ลาออกจากคริสตจักรเดิม และนำครอบครัว มาเริ่มนมัสการพระเจ้า ที่อาคารศูนย์รวมนักศึกษาฯ

ในเวลาต่อมา ครอบครัวคุณประสิทธิ์ แก้วศรีโพธิ์ทอง และ ครอบครัวศาสนทูต บิลล์ ฮิทท์ และศาสนทูต แฟนนี่ สตาร์น ซึ่งมีนิมิตและภาระใจจากพระเจ้า ที่จะร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐ กับนักศึกษาที่มาสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์รวมนักศึกษาฯ ซึ่งในเทอมหนึ่งๆ จะมีนักศึกษาสนใจ เข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก

เมื่อมีนิมิตและภาระใจร่วมกัน ทุกๆ คนได้ประชุมอธิษฐานร่วมกัน เพื่อขอน้ำพระทัยจากพระเจ้า และเมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน จึงได้รวมตัวกันนมัสการพระเจ้า ในทุกๆ เช้าวันอาทิตย์

ต่อมา ในวันที่ 6 มิถุนายน 1982 ได้ประกาศชื่อของคริสตจักรแห่งนี้ อย่างเป็นทางการว่า “คริสตจักรนิมิตใหม่” มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “New Vision Baptist Church

และวันที่ 26 มิถุนายน 1982 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

และในวันที่ 11 กรกฏาคม 1982 เวลา 15.00 น. จึงได้จัดพิธีสถาปนาคริสตจักร โดยมี ศาสนาจารย์บุญครอง ปิฏกานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็น ผู้ประกอบพิธี และอธิษฐานเผื่อคริสตจักรนิมิตใหม่ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจาก คริสตจักรและองค์กรต่างๆ ซึ่งมาร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

จนกระทั่ง วันที่ 1 สิงหาคม 1982 จึงได้รับการรับรอง อย่างเป็นทางการจาก มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

Many years ago many students who come to study English at the Baptist Student Center (BSC) made decision to give their lives to Christ and were advised to join local churches near their homes. We thank God for his blessings in the ministry at the BSC; the staff has been enthusiastic in teaching English and telling people the Good News,

As the years have gone by, the number of new believers has increased and God has laid a burden upon our hearts to nurture these new believers.

The BSC is in a wonderful location for reaching lost people in Bangkok; it is located in the heart of Bangkok and small group of christians began praying for God’s will in this situation. The result of these prayers was a church with a new vision for new believers.

In July of 1982 we had a dedication ceremony for our church, naming it the New Vision Baptist Church. There were around 30 people who shared the same vision for this church at the very beginning. We used a study room in the building of the BSC as a place for worship on Sunday. The church has discipled a lot of new christians and equipped them to become servants of Christ.

When the church first started, two missionary families and two Thai leaders made up a team of elders to pastor the “sheep”. Mr. Thongchai Pradubchananurat and Mr. Prasit Kaewsipothong are the two elders who still remain up to the present time.

Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep