คริสตจักรนิมิตใหม่

ชาง ซอน คโย

YouTube

Nick Vujicic

หากผมล้มแล้วไม่พยายามที่จะลุกขึ้น คุณคิดว่าผมจะสามารถลุกได้ไหม ?
Copyright (C) 2012 in NVBC / Design by Tri-meg / Developed by Cutiesheep